Etusivu > Ajankohtaista > Uutiset > Uutinen

 

Vammainen henkilö on altis väkivallalle

9.1.2012

Vammaisten kokemaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa voidaan vähentää. Vammaisuus ja väkivalta -osio on avattu Vammaispalvelujen käsikirjassa.

Vammaiset henkilöt ovat tutkimusten mukaan muita alttiimpia joutumaan hyväksikäytön ja väkivallan uhriksi. Vammaisilla on vähemmän keinoja saada väkivalta loppumaan ja heillä on vähemmän paikkoja, jonne hakeutua turvaan. Myös riippuvuus läheisistä tai hoitosuhteesta vaikeuttaa toisen väkivaltaisen käyttäytymisen ilmoittamista ja asiasta ilmoittaminen saattaa tuntua jopa mahdottomalta. Ulkomaisten tutkimusten mukaan erityisen korkea riski kohdata väkivaltaa on laitoksissa olevilla, vaikeasti vammaisilla tai psyykkisesti sairailla henkilöillä.

Tämä käy ilmi Vammaispalvelujen sähköiseen käsikirjaan avatusta uudesta osiosta Väkivalta ja vammaisuus. Vammaisiin kohdistuvassa väkivallassa on erityispiirteitä, jotka vammaisten kanssa työskentelevän on hyvä tiedostaa. Jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus toimia ja velvollisuus auttaa. Vammaisten kokemaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa voidaan vähentää vaikuttamalla olosuhteisiin ja ympäristöön.

"Jokaisella ihmisellä on oikeus koskemattomuuteen, turvallisuuteen ja yksityiselämän suojaan. YK:n vammaisoikeussopimus velvoittaa viranomaisia suojelemaan vammaisia henkilöitä hyväksikäytöltä ja väkivallalta. Vammaisille henkilöille tulee myös taata mahdollisuus turvakotien ja muiden tukipalveluiden käyttöön", toteaa ylijohtaja Marina Erhola THL:stä.

Väkivallan monet muodot

Väkivalta voi ilmetä mm. fyysisenä, psyykkisenä, seksuaalisena ja taloudellisena väkivaltana. Vammaisten kohtaama väkivalta voi ilmetä mm. kontrollointina, apuvälineiden poisottona, ylilääkintänä tai ovien lukintana.

Laitosten ja avopalveluyksiköiden käytänteitä tuleekin tarkkailla kriittisesti ja laatia selkeät ohjeet siitä, miten toimitaan, jos joku joutuu väkivallan uhriksi tai jotakuta epäillään väkivallan tekijäksi.  Ohjeissa tulee käsitellä mm. miten ja kenelle väkivallasta raportoidaan, miten uhrin turvallisuus taataan ja mahdolliset tulevat väkivaltatilanteet estetään sekä kuinka toimitaan niin uhrin kuin tekijänkin tukena rikoksen selvittelyprosessissa.

Väkivaltaan tulee puuttua

Väkivaltaa voidaan ja pitää ehkäistä ennalta. Vammaisen ja hänen läheistensä kanssa voidaan kartoittaa, esimerkiksi palvelusuunnitelmaa tehdessä, elinympäristössä olevia riskitekijöitä ja miettiä toimenpiteitä riskien vähentämiseksi.

Myös väkivallalle altistavien tilanteiden asiallinen ja huolellinen kirjaaminen ovat tärkeitä sekä väkivallan ja kaltoin kohtelun uhrille että ammattihenkilöstön ja työntekijän oikeusturvalle.

Lisätietoja:

Minna Piispa
projektipäällikkö
puh. 020 610 7989     
etunimi.sukunimi@thl.fi

Matti Ojala
Vammaispalvelujen käsikirjan päätoimittaja
puh. 020 610 7153
etunimi.sukunimi@thl.fi

Lue lisää

Vammaispalvelujen käsikirja: Väkivalta & vammaisuus


Document on violence against Women with Disabilities. International Network of Women with Disabilities. 4.10.2010.

Beleza, Maria Leonor (2003). Discrimination against women with disabilities. Council of Europe Publishing.

Powers L. E, Oschwald M. (2004). Violence and Abuse Against People With Disabilities: Experiences, Barriers and Prevention Strategies. Oregon Institute on Disability and Development 2004.

United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Article 16 - Freedom from exploitation, violence and abuse

Päivitetty 9.1.2012