Etusivu > Ajankohtaista > Uutiset > Uutinen

 

ICD-10-tautiluokituksen uusi painos julkaistu

16.12.2011

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut päivitetyn ICD-10-tautiluokituksen. Tammikuussa 2012 julkaistaan ICD-10 Suomalaisen tautien kirjaamisen ohjekirja, jossa tarkastellaan tautiluokituksen käyttöä erilaisissa käyttötarkoituksissa. Alkuvuodesta 2012  julkaistaan myös Psykiatrian tautiluokitus. ICD-10-luokituksen edellinen painos julkaistiin Suomessa vuonna 1999.

ICD-10-tautiluokitus on kansainvälinen, maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämä kuolemansyitä, sairauksia, tapaturmia ja terveyspalveluiden käytön syitä kuvaava luokitus. Useat maat – Suomi mukaan lukien – ovat käyttäneet ICD-10:n paikallistettua versiota, johon on tehty paikallisiin olosuhteisiin sopivia, luokituksen käyttöä helpottavia täsmennyksiä tai poistoja.

Päivityksessä on julkaistu luokkien täsmennyksiin ja huomioihin liittyvät tekstimuutokset. Lisäksi päivitys sisältää muutoksia seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvissä luokissa.

Samalla on tarkistettu tiettyjä aiempia diagnooseja vastaamaan kieliasultaan paremmin terveydenhuollon ammattilaisten käyttämiä ilmaisuja. Uusista koodeista ja käytöstä poistetuista koodeista on tiedotettu terveydenhuollon ammattilaisille.

THL seuraa WHO:n tautiluokituksen kansainvälistä kehittymistä ja tekee tarvittaessa muutoksia luokituksen suomalaiseen versioon.
ICD-10-tautiluokituksen päivityksestä toivotaan tiedotettavan aktiivisesti eri terveydenhuollon työyhteisöissä.

Lähde:

ICD-10-Tautiluokitus

Julkaisun tilaukset THL:n kirjakaupasta

Lisätietoja:

Päivi Hämäläinen
osastojohtaja
THL
puh. 020 6107665
etunimi.sukunimi@thl.fi

Päivitetty 16.12.2011