Etusivu > Ajankohtaista > Uutiset > Uutinen

 

ICD-10-tautiluokitusta päivitetään 2011

12.5.2011

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittää ICD-10-tautiluokituksen vuonna 2011. Päivityksessä julkaistaan luokkien täsmennyksiin ja huomioihin liittyvät tekstimuutokset. Lisäksi päivitys sisältää muutoksia seksuaaliseen suntautumiseen liittyvissä luokissa.

ICD-10-tautiluokitus on kansainvälinen, maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämä kuolemansyitä, sairauksia, tapaturmia ja terveyspalveluiden käytön syitä kuvaava luokitus. Useat maat – Suomi mukaan lukien – ovat käyttäneet ICD-10:n paikallistettua versiota, johon on tehty paikallisiin olosuhteisiin sopivia, luokituksen käyttöä helpottavia täydennyksiä tai poistoja.

THL toteutti vuosina 2008-2009 laajan ICD-10-tautiluokituksen arvioinnin. Sen seurauksena luokituksen suomalainen versio päivitettin ajanmukaiseksi. Päivitetyt luokat julkaistiin sähköisessä muodossa loppuvuonna 2009 ja otettiin käyttöön 1.1.2010.

THL:lle on esitetty seksuaaliseen suunattumiseen liittyvien Suomessa käytettävien ICD-10-luokkien muutoksia. Selvitettyään kyseisten luokkien käyttöä terveydenhuollon hoitoilmoituksissa, niiden lääketieteellisiä perusteita, asiantuntijoiden käsityksiä luokituksen oikeellisuudesta ja tarpeellisuudesta sekä pohjoismaisia käytäntöjä, THL on pääjohtajan tekemällä päätöksellä päätynyt poistamaan suomalaisesta ICD-10-tautiluokituksesta seuraavat luokat:

  • F64.1 Transvestismi, kaksoisroolinen
  • F65.0 Esinekohtainen seksuaalihäiriö
  • F65.1 Transvestiittinen fetisismi
  • F65.5 Sadomasokismi
  • F65.6 Monimuotoiset sukupuoliset kohdehäiriöt

Päätöksen perusteet:

  • Poistettujen luokkien lääketieteelliset kriteerit eivät ole selvät.
  • Luokkien käyttö hoitoilmoituksissa on vähäistä, eikä niiden poistaminen aiheuta merkittävää haittaa terveyspalveluiden hoidon tilastoinnille.
  • Luokkien käyttö saattaa aiheuttaa haittaa henkilöille, joiden terveyspalveluiden käytön syy luokiteltaisiin niiden mukaisesti.

THL seuraa ICD-10-tautiluokituksen kansainvälistä kehittymistä ja tekee tarvittaessa lisämuutoksia luokituksen suomalaisen version seksuaalisuuteen liittyviin luokkiin.

Lisätietoja:

Jorma Komulainen
ylilääkäri
THL
puh. 020 610 7259
etunimi.sukunimi(at)thl.fi

Päivitetty 12.5.2011