Etusivu > Ajankohtaista > Uutiset > Uutinen

 

Uudet ravitsemussuositukset ikäihmisten tarpeisiin

1.4.2010

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on täydentänyt kansallisia ravitsemussuosituksia ikääntyneille suunnatuilla suosituksilla. Suosituksilla selkeytetään iäkkäiden ihmisten ravitsemukseen liittyviä keskinäisiä eroja ja ravitsemushoidon tavoitteita. Lisäksi tavoitteena on yhdenmukaistaa hyvät käytännöt ja lisätä tietoa ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä.

Ruokailu, ravinnonsaanti ja ravitsemustila, ovat kiinteästi yhteydessä ikääntyneiden ihmisten terveydentilaan ja toimintakykyyn. Suosituksissa otetaan huomioon ikääntyneiden erityistilanteet sairauksien ja kuntoutumisen yhteydessä ruokapalveluissa ja ravitsemushoidon toteuttamisessa.

Uusissa suosituksissa painotetaan moniammatillista yhteistyötä eri henkilöstöryhmien välillä, jotta hyvän ravitsemuksen ja ravitsemushoidon merkitys ikääntyneen hyvinvoinnille ymmärrettäisiin ja sitä pyrittäisiin tukemaan kaikilla tahoilla.

Lue koko tiedote Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivuilta

Lisätietoja:

Merja Suominen
ETT, projektijohtaja
Suomen Muistiasiantuntijat ry
puh. 050 308 1990

Harriet Finne-Soveri
dosentti
THL
puh. 020 610 7299

Satu Männistö
dosentti
THL
puh. 020 610 8594

Raija Kara
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri
Evira
puh. 050 409 9860

Päivitetty 1.4.2010