Etusivu > Tutkimus ja kehittäminen > Palvelut > Ympäristömyrkkyjen analytiikka > Pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt

 

Pysyvät orgaaniset ympäristömyrkyt

Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja polyklooratut dibentsofuraanit (PCDD/F)

Dioksiineja esiintyy useissa klooratuissa kemikaaleissa epäpuhtautena. Lisäksi niitä muodostuu kaikenlaisessa palamisessa. EU on asettanut elintarvikkeiden sekä eläinten rehujen PCDD/F-yhdisteille korkeimmat sallitut pitoisuudet ilmoitettuna ns. toksisuusekvivalentteina (TEQ).

Ihmisperäiset-, elintarvike-, rehu-, kudos ja muut rasvaa tai öljyä sisältävät näytteet, vesi-, ympäristö-, tuhka- ja muut kiinteät ja nestemäiset näytteet

Matriisikohtaisen esikäsittelyn jälkeen näytteet uutetaan, minkä jälkeen PCDD/F -yhdisteet puhdistetaan silika- ja alumiinioksidipylväillä ja erotellaan muista POP-yhdisteistä aktiivihiilipylväällä. Tutkittavat yhdisteet analysoidaan kaasukromatografi - korkean erotuskyvyn massaspektrometrillä (GC-HRMS).

Laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen kuuluvat määritykset on akkreditoitu.Ilac-MRA-logoFINAS-akkreditointilogo

PCDD/PCDF:t

 • 2378-TCDF = 2,3,7,8-tetraklooridibentsofuraani
 • 2378-TCDD = 2,3,7,8-tetraklooridibentso-p-dioksiini 
 • 12378-PeCDF = 1,2,3,7,8-pentaklooridibentsofuraani
 • 23478-PeCDF = 2,3,4,7,8-pentaklooridibentsofuraani
 • 12378-PeCDD   = 1,2,3,7,8-pentaklooridibentso-p-dioksiini 
 • 123478-HxCDF = 1,2,3,4,7,8-heksaklooridibentsofuraani
 • 123678-HxCDF = 1,2,3,6,7,8-heksaklooridibentsofuraani
 • 234678-HxCDF = 2,3,4,6,7,8-heksaklooridibentsofuraani
 • 123789-HxCDF = 1,2,3,7,8,9-heksaklooridibentsofuraani
 • 123478-HxCDD  = 1,2,3,4,7,8-heksaklooridibentso-p-dioksiini
 • 123678-HxCDD  = 1,2,3,6,7,8-heksaklooridibentso-p-dioksiini 
 • 123789-HxCDD  = 1,2,3,7,8,9-heksaklooridibentso-p-dioksiini 
 • 1234678-HpCDF = 1,2,3,4,6,7,8-heptaklooridibentsofuraani
 • 1234789-HpCDF = 1,2,3,4,7,8,9-heptaklooridibentsofuraani
 • 1234678-HpCDD  = 1,2,3,4,6,7,8-heptaklooridibentso-p-dioksiini
 • OCDF = oktaklooridibentsofuraani
 • OCDD = oktaklooridibentso-p-dioksiini

Määritysraja kongeneeria kohti on matriisista ja näytemäärästä riippuen noin 0,1 – 5 pg/g.

Polyklooratut bifenyylit (PCB) ja non-orto-PCB:t

PCB-seoksia on käytetty mm. muuntajissa, kondensaattoreissa ja sen kaltaisissa laitteissa lämmönsiirtonesteenä ja sähköeristeenä. PCB-yhdisteiden käyttö Suomessa on nykyään kielletty. Osa PCB-yhdisteistä on dioksiinien kaltaisia toksikologisilta ominaisuuksiltaan ja näitä ovat non-orto-PCB-yhdisteet (N=4) ja osa mono-orto-PCB-yhdisteistä (N=8).

EU on asettanut PCB- yhdisteiden ja PCDD/F- yhdisteiden yhteenlasketulle TEQ-pitoisuudelle sekä kuuden indikaattori-PCB:n summapitoisuudelle (ICES-6) korkeimmat sallitut pitoisuudet eri elintarvikkeissa sekä eläinten rehuissa.

Ihmisperäiset-, elintarvike-, rehu-, kudos ja muut rasvaa tai öljyä sisältävät näytteet, vesi-, ympäristö-, tuhka- ja muut kiinteät ja nestemäiset näytteet

Matriisikohtaisen esikäsittelyn jälkeen näytteet uutetaan, minkä jälkeen PCB -yhdisteet puhdistetaan silika- ja alumiinioksidipylväillä ja erotellaan muista POP-yhdisteistä aktiivihiilipylväällä. Tutkittavat yhdisteet analysoidaan kaasukromatografi - korkean erotuskyvyn massaspektrometrillä (GC-HRMS).

Laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen kuuluvat määritykset on akkreditoitu.Ilac-MRA-logoFINAS-akkreditointilogo

Polyklooratut bifenyylit (PCB)

 • PCB 18 = 2,2',5-triklooribifenyyli
 • PCB 28/(31) = 2,4,4'-triklooribifenyyli
 • PCB 33 = 2',3,4-triklooribifenyyli
 • PCB 47 = 2,2',4,4'-tetraklooribifenyyli
 • PCB 49 = 2,2',4,5'-tetraklooribifenyyli
 • PCB 51 = 2,2',4,6'-tetraklooribifenyyli
 • PCB 52 = 2,2',5,5'-tetraklooribifenyyli
 • PCB 60 = 2,3,4,4'-tetraklooribifenyyli
 • PCB 66 = 2,3',4,4'-tetraklooribifenyyli
 • PCB 74 = 2,4,4',5-tetraklooribifenyyli
 • PCB 99 = 2,2',4,4',5-pentaklooribifenyyli
 • PCB 101 = 2,2',4,5,5'-pentaklooribifenyyli
 • PCB 105 = 2,3,3',4,4'-pentaklooribifenyyli
 • PCB 110 = 2,3,3',4',6-pentaklooribifenyyli
 • PCB 114 = 2,3,4,4',5-pentaklooribifenyyli
 • PCB 118 = 2,3',4,4',5-pentaklooribifenyyli
 • PCB 122 = 2',3,3',4,5-pentaklooribifenyyli
 • PCB 123 = 2',3,4,4',5-pentaklooribifenyyli
 • PCB 128 = 2,2',3,3',4,4'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 138 = 2,2',3,4,4',5'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 141 = 2,2',3,4,5,5'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 153 = 2,2',4,4',5,5'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 156 = 2,3,3',4,4',5-heksaklooribifenyyli
 • PCB 157 = 2,3,3',4,4',5'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 167 = 2,3',4,4',5,5'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 170 = 2,2',3,3',4,4',5-heptaklooribifenyyli
 • PCB 180 = 2,2',3,4,4',5,5'-heptaklooribifenyyli
 • PCB 183 = 2,2',3,4,4',5',6-heptaklooribifenyyli
 • PCB 187 = 2,2',3,4',5,5',6-heptaklooribifenyyli
 • PCB 189 = 2,3,3',4,4',5,5'-heptaklooribifenyyli
 • PCB 194 = 2,2',3,3',4,4',5,5'-oktaklooribifenyyli
 • PCB 206 = 2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonaklooribifenyyli
 • PCB 209 = 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-dekaklooribifenyyli

Menetelmän määritysraja on kongeneeria kohti matriisista ja näytemäärästä riippuen noin 10 - 100 pg/g.

non-orto-PCB:t

 • PCB 77 = 3,3',4,4'- tetraklooribifenyyli
 • PCB 81 = 3,,4,4',5- tetraklooribifenyyli
 • PCB 126 = 3,3',4,4',5 - pentaklooribifenyyli
 • PCB 169 = 3,3',4,4',5,5' - heksaklooribifenyyli

Menetelmän määritysraja on kongeneeria kohti matriisista ja näytemäärästä riippuen noin 0,1 - 5 pg/g.

Erotussuppilot


Polybromatut difenyylieetterit (PBDE)

PBDE- valmisteet ovat yleisesti käytettyjä bromattuja palonestoaineita. Niillä parannetaan paloturvallisuutta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa sekä muoveissa, kumeissa ja tekstiileissä. PBDE- yhdisteiden vaikutuksista tiedetään vielä vähän, mutta koska niiden havaittiin levinneen ympäristöön ja ihmiseen ja olevan kestäviä, valmisteiden käyttöä  on vähennetty 1990-luvulta lähtien.

Ihmisperäiset-, elintarvike-, rehu-, kudos ja muut rasvaa tai öljyä sisältävät näytteet, vesi-, ympäristö-, tuhka- ja muut kiinteät ja nestemäiset näytteet

Matriisikohtaisen esikäsittelyn jälkeen näytteet uutetaan, minkä jälkeen PBDE -yhdisteet puhdistetaan silika- ja alumiinioksidipylväillä ja erotellaan muista POP-yhdisteistä aktiivihiilipylväällä. Tutkittavat yhdisteet analysoidaan kaasukromatografi - korkean erotuskyvyn massaspektrometrillä (GC-HRMS).

Laboratorion mukautuvaan pätevyysalueeseen kuuluvat määritykset on akkreditoitu.Ilac-MRA-logoFINAS-akkreditointilogo

Polybromatut difenyylieetterit (PBDE)

 • PBDE 28 = 2,4,4'-tribromi difenyylieetteri
 • PBDE 47 = 2,2',4,4'-tetrabromi difenyylieetteri
 • PBDE 66 = 2,3',4,4'-tetrabromi difenyylieetteri
 • PBDE 71 = 2,3’,4’,6- tetrabromi difenyylieetteri
 • PBDE 75 = 2,4,4’,6- tetrabromi difenyylieetteri
 • PBDE 77 = 3,3',4,4'- tetrabromi difenyylieetteri
 • PBDE 85 = 2,2’,3,4,4’- pentabromi difenyylieetteri
 • PBDE 99 = 2,2',4,4',5- pentabromi difenyylieetteri
 • PBDE 100 = 2,2’,4,4’,6- pentabromi difenyylieetteri
 • PBDE 119 = 2,3’,4,4’,6- pentabromi difenyylieetteri
 • PBDE 138 = 2,2',3,4,4',5'-heksabromi difenyylieetteri
 • PBDE 153 = 2,2',4,4',5,5'- heksabromi difenyylieetteri
 • PBDE 154 = 2,2’,4,4’,5,6’- heksabromi difenyylieetteri
 • PBDE 183 = 2,2',3,4,4',5',6-heptabromi difenyylieetteri 
 • PBDE 209 = 2,2’,3,3’,4,4’,5,5’6,6’- dekabromi difenyylieetteri

Määritysraja kongeneeria kohti on matriisista ja näytemäärästä riippuen noin 10 - 100 pg/g.


Silikapylväät


Mikro-POP –analyysi: Seerumi/plasmanäytteet

Mikro-POP –analyysissä määritetään indikaattoriyhdisteitä monista POP-yhdisteryhmistä vain 100 - 200 µl:n seerumi/plasmanäytteistä.

POP-yhdisteet uutetaan etanolilla saostetusta näytteestä dikloorimetaani/heksaanilla. Näytteeseen lisättävä silikageelin ja natriumsulfaatin seos sitoo sakan ja polaariset liuottimet kiinteään faasiin.  Uute puhdistetaan silikageeliä ja natriumsulfaattia sisältävällä kiinteäfaasiuuttopylväällä ja analysoidaan kaasukromatografi – kolmoiskvadrupoli massaspektrometrillä (GC-MS/MS).

Määritettävät POP-yhdisteet

 • HCB = heksaklooribentseeni
 • beta-HCH = heksakloorisykloheksaani
 • Oxyklordaani = 1 alpha,2 beta,4 beta,5,6,7 beta,8,8-octachloro-2,3 alpha-epoxy-3a alpha,4,7,7a alpha-tetrahydro-4,7-methanoindan
 • Trans-nonakloori = 1,2,3,4,5,6,7,8,8-nonachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindan
 • p,p´-DDT = 1,1-bis-(4-kloorifenyyli)-2,2,2-trikloorietaani
 • p,p´-DDE = 1,1-dikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etyleeni
 • PCB 118 = 2,3',4,4',5-pentaklooribifenyyli
 • PCB 153 = 2,2',4,4',5,5'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 138 = 2,2',3,4,4',5'-heksaklooribifenyyli
 • PCB 156 = 2,3,3',4,4',5-heksaklooribifenyyli
 • PCB 180 = 2,2',3,4,4',5,5'-heptaklooribifenyyli
 • PCB 170 = 2,2',3,3',4,4',5-heptaklooribifenyyli
 • BDE 47 = 2,2’4,4’-tetrabromidifenyylieetteri

Mikro-POP -yhdisteiden määritysrajat ovat 6 - 60 pg/ml.

Seerumi-epparit


DDT-yhdisteet

DDT:tä on käytetty aiemmin maatalouden pestisidinä ja käytetään edelleen malarian torjuntaan. DDT:n pääkomponentti on p,p’-DDT eli 1,1,1-trikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etaani. DDT metaboloituu DDE:ksi ja DDD:ksi. Useimmissa maissa kiellettiin DDT:n käyttö 1970-luvun alussa, kun sen havaittiin aiheuttavan haitallisia vaikutuksia eliöissä.

Maito-, seerumi- ja kudosnäytteet

Matriisikohtaisen esikäsittelyn jälkeen näytteet uutetaan, minkä jälkeen DDT-yhdisteet puhdistetaan silika- ja Al2O3-pylväillä, ja erotellaan muista POP -yhdisteistä aktiivihiilipylväällä.
Tutkittavat yhdisteet analysoidaan kaasukromatografi - korkean erotuskyvyn massaspektrometrillä (GC-HRMS).

Menetelmillä voidaan määrittää seuraavat yhdisteet:

 • p,p´-DDT = 1,1-bis-(4-kloorifenyyli)-2,2,2-trikloorietaani
 • p,p´-DDE = 1,1-dikloori-2,2-bis(p-kloorifenyyli)etyleeni

Määritysraja on matriisista ja näytemäärästä riippuen noin 10 - 100 pg/g p,p´-DDE:lle ja 0.1-1 ng/g p,p´-DDT:lle.

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS)

PFAS- yhdisteet ovat erittäin pysyviä pinta-aktiivisia yhdisteitä, joita käytetään mm. teollisuudessa materiaalien pinnoittamiseen suojaksi lialta ja kosteudelta. Ko. teollisuustuotteiden hajotessa esim. kaatopaikoilla PFAS -yhdisteet, joista tavallisin on perfluoro-oktaanisulfonaatti (PFOS) - pääsevät leviämään pohjaveteen ja maaperään. Viime vuosien aikana niiden on havaittu kertyvän ravintoverkossa.

Seerumi-, kudos-, elintarvike-, rehu- vesi-, maaperä ja sedimenttinäytteet

Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) uutetaan orgaaniseen liuottimeen.  Näytteet analysoidaan nestekromatografi – kolmoiskvadrupoli massaspektrometrillä (LC-MS/MS).

Menetelmillä voidaan määrittää seuraavat yhdisteet:

PFOS-HOMOLOGIT (perfluoroalkyylisulfonaatit)

 • PFHxS  = perfluoroheksaanisulfonaatti
 • PFHpS = perfluoroheptaanisulfonaatti  
 • PFOS = perfluoro-oktaanisulfonaatti 
 • PFDS  = perfluorodekaanisulfonaatti

PFOA-HOMOLOGIT (perfluorokarboksyylihapot)

 • PFHxA  = perfluoroheksaanihappo
 • PFHpA  = perfluoroheptaanihappo
 • PFOA  = perfluoro-oktaaniaanihappo
 • PFNA  = perfluorononaanihappo
 • PFDA  = perfluorodekaanihappo
 • PFUnA  = perfluoroundekaanihappo
 • PFDoA  = perfluorododekaanihappo
 • PFTrA  = perfluorotridekaanihappo
 • PFTA = perfluorotetradekaanihappo

Menetelmän määritysraja yksittäistä homologia kohti on matriisista ja näytemäärästä riippuen noin 0,05 – 1,5 ng/ml tai ng/g.
 
PFOS- ja PFOA -määritys seeruminäytteistä on akkreditoitu.

Ilac-MRA-logoFINAS-akkreditointilogo

 

Mikro-POP seeruminäytteet