Alkoholiohjelma on yhteinen ponnistus alkoholihaittojen vähentämiseksi

Alkoholiohjelman logo

Alkoholiohjelma on nimi yhteistyölle, jota tehdään alkoholihaittojen vähentämiseksi. Päihdepolitiikan ydinarvo on jokaisen kansalaisen oikeus terveyteen ja turvalliseen ympäristöön.

Alkoholiohjelmassa valtiovalta, kunnat ja järjestöt kokoavat voimansa yhteen, koska vain yhteisellä sitoutumisella voidaan toteuttaa vastuullista päihdepolitikkaa.

Alkoholiohjelman työ jaksottuu hallitusohjelmakausittain.

Alkoholiohjelman tavoitteet

Alkoholiohjelma osaltaan tukee seuraavia valtioneuvoston periaatepäätöksen (2003) tavoitteita:

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää paikallisen työn lisäksi poliittisen päätöksenteon tukea, esimerkiksi alkoholin saatavuuden sääntelyä verotuksen avulla.

Alkoholiohjelma edistää vastuullista päihdepolitiikkaa

  • tukemalla paikallista ehkäisevää päihdetyötä ja nostamalla sen näkyvyyttä
  • koordinoimalla valtakunnallisesti toimivaa verkostoa paikallisille toimijoille
  • tuottamalla aineistoa alkoholihaittojen ehkäisyn tueksi
  • levittämällä tehokkaksi todettua Pakka-paikallinen alkoholipolitiikka -toimintamallia, jonka avulla puututaan alkoholin myymiseen, välittämiseen ja anniskeluun alaikäisille ja päihtyneille
  • edistämällä päihdeasioiden puheeksiottamista eri ympäristöissä
  • kannattamalla alkoholin mielikuvamainonnan kieltämistä lainsäädännöllä
  • haastamalla kansalaiset ja yhteistyökumppanit pohtimaan suomalaista alkoholikulttuuria ja -asenneilmastoa.

Alkoholiohjelman strateginen vastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä (STM). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on ohjelman pääkoordinaattori, joka yhdessä aluehallintovirastoissa työskentelevien koordinaattoreiden kanssa tukee paikallista alkoholihaittojen ehkäisyä.

Uutta sivustolla Uutta sivustolla

Päihteet, tapaturmat ja arjen turvallisuus -teemaseminaari
perjantai 13.6.2014, Oulu
Ohjelma ja ilmoittautuminen

Rundi 2014: Valtakunnallinen Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -seminaarin esitykset
Esitykset videoklippeinä
ppt-esitykset

Verkko-Pakka ehkäisevään päihdetyöhön    Pakka-tunnuskuva pieni
Käynnistä Pakka-toiminta omalla alueellasi


TerveysEroMatti-esitteessä tietoa kuntien päättäjille ja toimijoille alkoholin ja tupakan aiheuttamista terveyseroista ja niiden kustannuksista sekä käytännön vinkkejä miten näihin voidaan todella tarttua.
PDF-tiedosto THL Julkarissa

Uusi julkaisu kouluille:
Sex, drugs ja muita tärkeitä asioita nuorille -julkaisu
PDF-tiedosto THL Julkarissa

Vähennä vähäsen - opas alkoholinkäytön vähentäjälle esite uusittu. Saatavissa THL kirjakaupasta, uusi isompi nippukoko 25 kpl.
Lue lisää ja tilaa

Alkoholiohjelman uutiskirje 1/2014
Lue lisää

Päihteet puheeksi - työvälineitä ammattilaisille
Aineisto on jaoteltu ikäryhmittäin sekä alkoholin käytön arvioinnin, vähentämisen, lopettamisen ja mini-intervention mukaan.
Lue lisää ja tutustu työkalupakkiin