Perusraportit

Hankkeen perusraportti

PERFECT –  Sydäninfarkti. Sydäninfarktin hoito, kustannukset ja vaikuttavuus (pdf 216 kt)

Sydäninfarktipotilaiden perustiedot sekä tietoja hoidosta ja sen vaikuttavuudesta

Tiedot esitetään excel-tiedostoina, jotka avautuvat uuteen ikkunaan.

Tiedot tuottajittainTiedot sairaanhoitoaluettain
 2007 (xls 128 kt) 2007 (xls 76 kt)
 2008 (xls 129 kt) 2008 (xls 77 kt)
 2009 (xls 128 kt) 2009 (xls 81 kt)

Terveytemme.fi-sivustolla esitellään kootusti merkittävimpiä indikaattoreita, joiden kehitystä on mahdollista tarkastella pitkien aikasarjojen avulla.
Sydäninfarkti tulosraportti