LATE-tutkimuksen kohderyhmä

LATE-tutkimukseen pyydettiin mukaan kaikkia tutkimuksen aikana lastenneuvoloihin tai kouluterveydenhuoltoon määräaikaiseen terveystarkastukseen tulevia puoli-, yksi-, kolme- ja viisivuotiaita lapsia sekä ensimmäisen, viidennen ja kahdeksannen (tai yhdeksännen) luokan oppilaita.

LATE-tutkimukseen osallistui yhteensä 6506 lasta. Pilottitutkimukseen osallistui yhteensä 1541 lasta, erillisotoksiin Kainuun maakunnassa 2473 lasta ja Turussa 2496 lasta.

Tutkimuslomakkeet olivat saatavilla vain suomeksi. Tästä syystä tutkimukseen osallistuminen oli mahdollista vain niille lapsille ja perheille, joiden suomen kielen taito oli riittävä.

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Muualla verkossa Muualla verkossa