Etusivu > Tutkimus ja kehittäminen > Hankkeet > FINRISKI-tutkimus > Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus

 

Kansallinen FINRISKI 2012 -terveystutkimus

5827 suomalaista osallistui Kansalliseen FINRISKI 2012 -tutkimukseen

Lisäksi 597 henkilöä osallistui lähettämällä kyselylomakkeen

Ensimmäinen tiedote tuloksista elokuussa 2012

Tutkimuksen kenttävaihe oli vuoden 2012 keväällä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos keräsi tässä terveystutkimuksessa tärkeää tietoa suomalaisten terveydestä, elintavoista ja kansantaudeista.

Tutkimus tehtiin viidellä eri alueella Suomessa. Siihen kutsuttiin postitse 10 000 satunnaisotannalla valittua 25–74-vuotiasta henkilöä.

Tietoa kerättiin kyselylomakkeilla, terveystarkastuksen yhteydessä tehtävillä mittauksilla, verinäytteistä tehdyillä laboratorioanalyyseillä sekä valtakunnallisista rekistereistä. Tuloksia käytetään epidemiologisessa tutkimuksessa, terveyden edistämistyössä ja terveyspoliittisessa päätöksenteossa.

Tutkimuksen vaiheet

Kaikki tutkittavat osallistuivat perustutkimukseen, jossa tehtiin terveystarkastus (mm. pituus, paino, rasvaprosenttimittaus ja verenpaine) ja täytettiin kyselylomake. Kaikki mittaustulokset sai omaan käyttöönsä, ja laboratoriomittausten tulokset lähetettiin postitse kotiin.

Osa tutkittavista sai mahdollisuuden osallistua erilaisiin alatutkimuksiin, kuten ravintotutkimukseen, jossa haastateltiin 48 tunnin ruoankäyttö. Kolmasosa tutkittavista arvottiin liikuntatutkimukseen, jossa liikuntaa tutkittiin vyötäröllä pidettävillä liikemittareilla.

Helsingissä, Turussa, Joensuussa, Kuopiossa ja Oulussa perustutkimukseen osallistuneet kutsuttiin kuntotestiin.

FINRISKI

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskuri