Etusivu > Tutkimus ja kehittäminen

THL:n tutkimus ja kehittäminen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee väestön terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Tehtävä tutkimus liittyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä sairauksien ja vajaakuntoisuuden ehkäisyyn.

THL kehittää myös:

  1. uusia palvelujen järjestämismalleja sosiaali- ja terveysalalle
  2. hyviä käytäntöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi  
  3. osaamista ja välineitä hyvien käytäntöjen soveltamiseksi.

Tutkimus ja kehittäminen limittyvät usein toisiinsa. Tutkimuksella tuotetaan uutta tietoa, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Kehittämisellä arvioidaan ja pyritään parantamaan toimintaa ja se voi nostaa esille lisätutkimusten tarpeen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassaan THL hyödyntää ylläpitämiensä tilastojen ja muiden seurantajärjestelmien tietoja.

Teemapalvelut
Teemapalvelut ovat yksittäisiä aihealueita käsitteleviä itsenäisiä sivustoja.

Työkalut
Menetelmiä ja työvälineitä terveyden ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

Palvelut
THL:n toimintaan liittyviä palveluja ja viranomaistehtäviä.

Julkaisut
THL tuottaa tietoa lukuisina erilaisina julkaisuina.

Hankkeet
THL:n tutkimus- ja kehittämishankkeista valtaosa toteutetaan yhteistyössä kotimaisten tai kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

Ohjelmat
THL osallistuu erilaisten ohjelmien toimeenpanoon muun muassa antamalla asiantuntijatukea.

 

Tilastot ja rekisterit Tilastot ja rekisterit

Tilastot ja rekisterit
THL:n tilastot, rekisterit, väestötutkimukset, tilastotietokannat sekä rekisterien tutkimuskäyttö.

Aiheet Aiheet

Aiheet
Selaa THL:n verkkosivuja aiheittain.