Etusivu > Tilastot > Tutkimuskäyttö

 

Rekisterien ja asiakirjojen tutkimuskäyttö

Sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterien ja asiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) voi kuitenkin yksittäistapauksessa antaa luvan seuraavien rekisterien ja asiakirjojen tieteelliseen tutkimuskäyttöön:

  • THL:n terveydenhuollon valtakunnalliset henkilörekisterit
  • THL:n sosiaalihuollon valtakunnalliset rekisterit
  • THL:n oikeuslääketieteelliset ruumiinavausasiakirjat vuodesta 2010 lähtien
  • THL:n oikeuspsykiatriset asiakirjat
  • Yksityisen palveluja tuottavan yksikön tai itsenäisen ammatinharjoittajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat
  • Julkisen palveluntuottajan potilasasiakirjat ja sosiaalihuollon asiakirjat, kun lupa tarvitaan useamman kuin yhden kunnan tai kuntayhtymän asiakirjoihin

Ennen käyttöluvan hakemista on suositeltavaa tutustua rekisterien sisältökuvauksiin ja rekistereihin perustuviin tilastotuotteisiin. THL:n maksuttomat tilastotietokannat tarjoavat mahdollisuuden tehdä omia tilastollisia taulukoita ilman erillistä käyttölupaprosessia.

Lisätietoja

Tutkimuslupahakemusten palvelupuhelin
puh. 029 524 6677

Muualla palvelussa Muualla palvelussa

Muualla verkossa Muualla verkossa

Rekisteritutkimuksen tukikeskus (ReTki)
Lisätietoa rekisteritutkimuksesta

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lisätietoa tietosuojasta

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

 

 

Väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.