Etusivu > Tilastot > Tilastotietokannat

 

Tilastotietokannat

Tilastotietokannat on listattu teeman mukaan.

Elintarvikkeet

Finelin logo

Fineli

Elintarvikkeiden koostumustietopankki.

Hyvinvointi ja terveys

SOTKAnetin logo

Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet

Kattavasti väestön hyvinvointia ja terveyttä koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.

Tilastokuvio

Terveytemme

Tilastotietoja väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin.

Hyvinvointikompassin kuva

Hyvinvointikompassi

THL:n avainindikaattorit on koottu Hyvinvointikompassiin.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

 Palveluvaa'an logo

Palveluvaaka

Kansalaisille suunnattua tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat.

Sydän- ja verisuonitaudit sekä tartuntataudit

Tilastokuvio

Sydän- ja verisuonitautirekisterin tilastotietokanta

Kuolinsyyrekisterin, sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterin ja lääkekorvausrekisterin sydän- ja verisuonitauteja koskevista osista muodostettu rekisteripohjainen tutkimusaineisto.

Tilastokuvio

Tartuntatautirekisterin tilastotietokanta

Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden sekä lääkärien lähettämistä tartuntatauti-ilmoituksista koottu tilastotietokanta.

Terveyden edistäminen

TEAviisarin viisarikuva

TEAviisari

Palvelu kuvaa kunnan toimintaa kuntalaisten terveyden edistämisessä.

Tietokantaraportit

Tilastokuvio

Tietokantaraportit

Tietokantaraportit eli tiiviisteet ja kuutiot mahdollistavat käyttäjän omat valinnat ja tiedonhaun rekisteriaineistoista.

Muualla verkossa Muualla verkossa

Findikaattori
Yhteiskunnallisen kehityksen indikaattorikokoelma.

Kelasto
Kelan tilastotietokanta

StatFin
Tilastokeskuksen Suomea koskeva, kattavasti eri aiheita kokoava tilastotietokanta