Eläkeikäisten toimintakyky on parantunut, mutta liikunnan harrastaminen on vähentynyt

14.1.2011

Suomalaiset 65–84-vuotiaat kokevat aiempaa vähemmän vaikeuksia päivittäistoiminnoissa ja syövät entistä terveellisemmin, mutta alkoholinkulutus on kasvanut edelleen ja liikuntaa harrastetaan vähemmän kuin ennen. Nämä tiedot käyvät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) raportista Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2009 ja niiden muutokset 1993–2009.

Eläkeikäisen väestön ruokatottumukset ovat kehittyneet terveellisempään suuntaan, esimerkiksi kasviöljyn käyttö ruoanlaitossa on lisääntynyt ja kasviksia, hedelmiä ja marjoja käytetään aiempaa useammin. Alkoholinkäyttö on kuitenkin lisääntynyt edelleen, etenkin 65−74-vuotiailla. Eläkeikäisistä miehistä tupakoi päivittäin 10 prosenttia ja naisista 5 prosenttia. Vuonna 2009 lisääntyi 65−69-vuotiaiden tupakointi. Miehistä 16 prosenttia ilmoitti päivittäistupakoinnista tässä ikäryhmässä ja 65−69-vuotiaista naisista 8 prosenttia tupakoi.

Eläkeikäisten päivittäistoiminnoista suoriutuminen oli kohentunut edelleen, kun toimintakyky on parantunut. Liikunnan harrastaminen on vähentynyt seurannan aikana, kun ainakin neljä kertaa viikossa ulkona vähintään puoli tuntia kävelevien osuus sekä muuta liikuntaa vähintään neljä kertaa viikossa harrastavien osuus on pienentynyt. Vuonna 2009 miehistä 61 prosenttia kertoi harrastavansa kävelyä vähintään neljä kertaa viikossa, kun vastaava osuus vuonna 1997 oli 68 prosenttia. Naisilla vähintään neljä kertaa viikossa kävelyä harrastavien osuus oli 64 prosenttia sekä vuonna 1997 että 2009. Muuta liikuntaa kuin kävelyä taas harrasti vähintään neljä kertaa viikossa noin 20 prosenttia eläkeikäisistä miehistä ja naisista vuonna 2009. Vastaava osuus vuonna 1997 oli miehillä 31 prosenttia ja naisilla 28 prosenttia.

Miehistä ja naisista 48 prosenttia koki terveytensä hyväksi tai melko hyväksi vuonna 2009, kun vastaava osuus vuonna 1993 oli miehillä 33 prosenttia ja naisilla 37 prosenttia. Turvattomuuden kokeminen on vähentynyt 2000-luvun aikana. Eniten turvattomuutta koettiin toisten avusta riippuvaiseksi joutumisen, eläketulojen niukkuuden ja muistin heikkenemisen vuoksi.

Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (EVTK) -postikyselytutkimuksessa on vuodesta 1993 alkaen seurattu elintapojen, terveyden ja toimintakyvyn kehitystä 65–84-vuotiaassa väestössä sekä kerätty tietoja mm. apuvälineiden ja palvelujen käytöstä sekä turvattomuuden kokemisesta. Vuonna 2009 kyselyyn vastasi 1741 eläkeikäistä (vastausaktiivisuus 73 %).

Lähde

Laitalainen E., Helakorpi S., Uutela A. Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytyminen ja terveys keväällä 2009 ja niiden muutokset 1993–2009. Health Behaviour and Health among the Finnish Elderly, Spring 2009, with trends 1993–2009. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Raportti 30/2010

Julkaisu pdf-muodossa (755,2 kt)
Toimittajakappaleet: eija.oinio(at)thl.fi
Muut tilaukset: THL:n kirjakaupasta

Lisätietoja:

Pekka Puska
pääjohtaja
puh. 020 610 6001

Antti Uutela
osastojohtaja
puh. 020 610 8619

Satu Helakorpi
erikoistutkija
puh. 020 610 8616

Pia Okamo
vastuutiedottaja
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala
puh. 020 610 7059, 040 707 4068

etunimi.sukunimi@thl.fi

Päivitetty 14.1.2011

THL:n viestintä

Viestinnän yhteystiedot
THL:n viestinnän päivystys palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
Puh. 029 524 6161