Finravinto-tutkimus

Nimi: Finravinto-tutkimus
Kuvaus: Finravinto-tutkimuksessa tutkitaan suomalaisen aikuisväestön ruoankäyttöä ja ravinnonsaantia osana FINRISKI-tutkimusta.
Tavoitteet: Finravinto-tutkimuksesta saatua aineistoa käytetään useisiin tutkimusprojekteihin ja kansallisiin seurantatarkoituksiin.
Toteutus: Tutkimus toteutetaan joka viides vuosi käyttäen riippumattomia ja edustavia satunnaisotoksia valittujen tutkimusalueiden väestöistä. Finravinto-tutkimus toteutetaan vuonna 2012. Tutkimusalueina toimivat Helsingin ja Vantaan kaupungit, Turun ja Loimaan alueet, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat sekä entisen Oulun läänin alueet. Finravinto 2012 -raportti julkaistaan vuonna 2013.
Rahoitus: Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kesto: 1.6.2011 - 31.1.2013
Yksikkö: Ravitsemusyksikkö
Yhteistyötahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), sosiaali- ja terveysministeriö (STM), tutkittavien henkilöiden kotikuntien terveyskeskukset
Yhteystiedot: Susanna Raulio
Erikoistutkija, RAVY

+358 2952 48574