Etusivu > Ajankohtaista > Uutiskirjeet > Kansallinen toimintaohjelma edistämään imetystä

 

Kansallinen toimintaohjelma edistämään imetystä

Lokakuussa julkaistiin kansallinen toimintaohjelma edistämään imetystä Suomessa. Ohjelmaan on koottu toimintamalleja, joilla voidaan tukea imetysohjausta äitiys- ja lastenneuvoloissa ja synnytyssairaaloissa. Lisäksi ohjelmassa annetaan suosituksia toimivan hoitoketjun ja palvelujen luomiseksi sekä imetyksen seurannan ja tutkimuksen edistämiseksi.

Toimintaohjelman on valmistellut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettama asiantuntijaryhmä. Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2009–2012 on ensimmäinen laaja-alainen imetyksen edistämisen ohjelma Suomessa.

Ohjelman linjausten mukaan kaikilla äitiyshuollossa ja lastenneuvoloissa työskentelevillä hoitotyön ammattilaisilla pitäisi olla vähintään 20 tunnin imetysohjaajakoulutus. Vuonna 2004 tehdyn selvityksen mukaan koulutus oli kuitenkin vain kolmasosalla neuvoloiden terveydenhoitajista. Neuvoloissa annettu imetysohjaus ja tuki on tärkeää etenkin vauvan ensimmäisten elinkuukausien aikana ja silloin, kun imetyksessä on ongelmia.

Synnytyssairaaloiden hoitohenkilökunnasta valtaosa on saanut imetysohjaajakoulutuksen, mutta esimerkiksi vastasyntyneiden valvonta- ja teho-osastoilla työskentelevistä vain alle kolmannes. Myös lääkärit tarvitsevat lisätietoja imetyksen perusperiaatteista ja syventävää tietoa äidinmaidon merkityksestä imeväisen kasvulle ja kehitykselle.

Imetyksen edistämisen toimintaohjelma on hyvä työväline imeväisikäisten parissa toimiville ammattilaisille sekä terveysalan johtajille, kouluttajille, opiskelijoille ja tutkijoille. Tärkeä kohderyhmä ovat myös pienten lasten ja perheiden hyvinvointia edistävät järjestöt ja ammattijärjestöt.

Imetyksen edistäminen Suomessa Toimintaohjelma 2009–2012 (pdf 1,22 Mt)

Lisätietoja:
Meri Rova tutkija
020 610 6225
etunimi.sukunimi@thl.fi