Kansallinen rokotusohjelma

Kansallisen rokotusohjelman tavoitteena on suojata suomalaiset mahdollisimman hyvin rokotuksin estettäviä tauteja vastaan. Rokotukset ovat vapaaehtoisia ja maksuttomia.

Rokotusohjelmasta päättää sosiaali- ja terveysministeriö. Rokotusohjelman rokotteet rahoitetaan valtion budjetista.

Rokotusohjelmaan vaikuttavat

 • muutokset rokotuksin estettävien tartuntatautien esiintyvyydessä
 • rokotteiden antama suoja ja muutokset suojatehossa
 • rokotteiden kehitystyö, muutokset rokotteissa ja uudet rokotteet
 • muutokset taudin vakavuudessa, sen jälkitaudeissa ja pitkäaikaishaitoissa
 • muutokset riskiryhmissä
 • rokotusten jälkeen ilmenneet haittavaikutukset.

Rokotusaikataulu on tarkkaan harkittu

Rokotusaikataulun laadinnassa päämääränä on  saavuttaa riittävä suojateho oikeaan aikaan mahdollisimman vähillä rokoteannoksilla ja haittavaikutuksilla.

Aikataulun laadinnassa on otettava huomioon

 • rokotuksella torjuttavan taudin vakavuus
 • tautiin sairastumisen vaara eri-ikäisillä
 • rokotettavan immuunipuolustuksen kypsyys
 • rokotteen teho
 • rokotteen mahdolliset haittavaikutukset
 • terveydenhuollon toiminnalliset ja taloudelliset näkökohdat.

Vastuu rokotusten käytännön järjestelyistä on kunnilla

Tartuntatautilain 935/2003 mukaan kunnat vastaavat rokotusten käytännön järjestelyistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos antaa terveydenhuoltohenkilöstölle ohjeita rokotusohjelman toteuttamisesta.

THL seuraa kansallisen rokotusohjelman toteutumista

THL seuraa rokotuksin estettävien tautien ilmaantumista. THL seuraa myös rokotusohjelman turvallisuutta.

Rokotusten kattavuus on Suomessa hyvä. Rokotusten ansiosta monet taudit, niiden jälkitaudit ja komplikaatiot ovat käyneet hyvin harvinaisiksi tai hävinneet maastamme kokonaan.

 

Rokottaminen