Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi
Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi

Asiakaspalautekyselyt

Kuvituskuva
Asiakaspalautekyselyillä kerätään tietoa asiakastyytyväisyydestä terveydenhuollon palvelujen toimintayksiköissä.

Potilaan opas

Kuvituskuva

Opas antaa potilaille ja heidän omaisilleen tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Opas sisältää selkeitä ohjeita ja konkreettisia neuvoja.

Palveluvaaka

Kuvituskuva
Palveluvaaka.fi tarjoaa vertailutietoa julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluista kansalaisten valinnan vapauden tueksi.

Työkaluja ammattilaisille

Kuvituskuva
Erilaisilla työkaluilla ja toimintamalleilla voidaan ehkäistä ja tunnistaa potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Muualla verkossa

Potilasturvallisuuden kehittämisverkosto
Verkoston jäsenet pyrkivät yhdessä kehittämään ja viemään eteenpäin potilasturvallisuutta ja hoidon laatua tukevia käytäntöjä.

Ajankohtaista

Lausuntokierroksella oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain luonnos antaa hyvät mahdollisuudet palvelujärjestelmän laajalle ja kunnianhimoiselle kokonaisuudistukselle. Ennakkoarvion mukaan järjestämisvastuun keskittäminen sote-alueille edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua.

Aihe-info

targetgroup-symbol
Laatu ja potilasturvallisuus -sivusto on tarkoitettu sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville että potilaille ja asiakkaille.
comment-symbol
THL pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat tahot, siellä työskentelevät ammattilaiset sekä potilaat ja heidän omaisensa yhdessä rakentavat ja turvaavat laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille.
thlrole-symbol
THL tutkii ja kehittää erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan seurata laatua ja potilasturvallisuutta.
Laatu ja potilasturvallisuus