Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi
Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi

Asiakaspalautekyselyt

Kuvituskuva
Asiakaspalautekyselyillä kerätään tietoa asiakastyytyväisyydestä terveydenhuollon palvelujen toimintayksiköissä.

Potilaan opas

Kuvituskuva

Opas antaa potilaille ja heidän omaisilleen tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Opas sisältää selkeitä ohjeita ja konkreettisia neuvoja.

Palveluvaaka

Kuvituskuva
Palveluvaaka.fi tarjoaa vertailutietoa julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluista kansalaisten valinnan vapauden tueksi.

Työkaluja ammattilaisille

Kuvituskuva
Erilaisilla työkaluilla ja toimintamalleilla voidaan ehkäistä ja tunnistaa potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Muualla verkossa

Potilasturvallisuuden kehittämisverkosto
Verkoston jäsenet pyrkivät yhdessä kehittämään ja viemään eteenpäin potilasturvallisuutta ja hoidon laatua tukevia käytäntöjä.

Ajankohtaista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tekee lokakuussa kansallisen neuvolakyselyn, joka on ensimmäinen koko maassa yhtäaikaisesti toteutettava sosiaali- ja terveydenhuollon asiakaspalauteselvitys. Kysely toteutetaan koko maassa samaan aikaan 13.10. alkaen. Kyselyn saavat äitiys- tai lastenneuvolassa kyseisenä aikana asioineet.

Tapahtumat

Sairaanhoitopiirien potilasturvallisuusasiantuntijoiden verkostotapaaminen
11.11.2014, Helsinki

Innomarkkinat 18.11.2014: Potilaan ja asiakkaan turvallisuus - kuuluuko se minulle?
Keräämmekö asiakaspalautetta vain palautteen vuoksi? Innomarkkinoiden maitolaiturilla tarkastellaan, miten voimme parantaa potilaiden ja asiakkaiden turvallisuutta ottamalla heidät mukaan kehittämään toimintaa. Ilmoittaudu mukaan!
 

 

Aihe-info

targetgroup-symbol
Laatu ja potilasturvallisuus -sivusto on tarkoitettu sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville että potilaille ja asiakkaille.
comment-symbol
THL pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat tahot, siellä työskentelevät ammattilaiset sekä potilaat ja heidän omaisensa yhdessä rakentavat ja turvaavat laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille.
thlrole-symbol
THL tutkii ja kehittää erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan seurata laatua ja potilasturvallisuutta.
Laatu ja potilasturvallisuus