Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi
Laatu ja potilasturvallisuus toimintatavaksi

Asiakaspalautekyselyt

Kuvituskuva
Asiakaspalautekyselyillä kerätään tietoa asiakastyytyväisyydestä terveydenhuollon palvelujen toimintayksiköissä.

Potilaan opas

Kuvituskuva

Opas antaa potilaille ja heidän omaisilleen tietoa mahdollisuuksista vaikuttaa hoidon turvallisuuteen. Opas sisältää selkeitä ohjeita ja konkreettisia neuvoja.

Palveluvaaka

Kuvituskuva
Palveluvaaka.fi tarjoaa vertailutietoa julkisista, yksityisistä ja kolmannen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluista kansalaisten valinnan vapauden tueksi.

Työkaluja ammattilaisille

Kuvituskuva
Erilaisilla työkaluilla ja toimintamalleilla voidaan ehkäistä ja tunnistaa potilasturvallisuuteen liittyviä riskejä.

Muualla verkossa

Potilasturvallisuuden kehittämisverkosto
Verkoston jäsenet pyrkivät yhdessä kehittämään ja viemään eteenpäin potilasturvallisuutta ja hoidon laatua tukevia käytäntöjä.

Ajankohtaista

Potilaita ja heidän läheisiään rohkaistaan uudella verkkojulkaisulla vaikuttamaan hoitoon ja osallistumaan potilasturvallisuuden kehittämiseen. Potilaan oppaaseen on muun muassa listattu kymmenen tärkeintä asiaa, joiden avulla potilaat voivat vaikuttaa hoitonsa sujuvuuteen ja potilasturvallisuuteen. THL on laatinut oppaan yhteistyössä potilaiden ja potilasjärjestöjen kanssa.

Tapahtumat

Lääkäripäivät 2015
7.–9.1.2015, Messukeskus

Potilasturvallisuuspäivät 2015
15.–16.4.2015, Helsinki

Aihe-info

targetgroup-symbol
Laatu ja potilasturvallisuus -sivusto on tarkoitettu sekä sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville että potilaille ja asiakkaille.
comment-symbol
THL pitää tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat tahot, siellä työskentelevät ammattilaiset sekä potilaat ja heidän omaisensa yhdessä rakentavat ja turvaavat laadukkaat ja turvalliset palvelut kaikille.
thlrole-symbol
THL tutkii ja kehittää erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla voidaan seurata laatua ja potilasturvallisuutta.
Laatu ja potilasturvallisuus