Mikrobikantakokoelma

Mikrobikantakokoelma

Epidemioiden varhaiseksi toteamiseksi sekä torjuntaohjelmien suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi seurataan eräiden mikrobien tarkkaa tyyppijakaumaa tai lääkeherkkyysominaisuuksia keskitetysti. Sen vuoksi laboratorioita pyydetään lähettämään tartuntatautilain ja -asetuksen perusteella mikrobikantoja tai näytteitä THL:ään.

Kantojen ja näytteiden lähete

Tartuntatauti-ilmoitus D - Laboratorion ilmoitus ja kantakokoelmalähete toimii lähetteenä. Lomakkeen sivu 2 täytetään kokonaan tai vastaavat tiedot täytetään sähköiseen ilmoitusjärjestelmään. Lomakkeesta löytyvät myös täyttöohjeet.

Mallilomake: Tartuntatauti-ilmoitus D - Laboratorion ilmoitus ja kantakokoelmalähete

Infektiotaudit