Bannerikuva - ihmisiä rannalla
Hyvinvointi ja terveys jakautuvat epätasaisesti väestöryhmien välillä. Eriarvoisuuden vähentämisestä hyötyvät kaikki.

Tiivistä tietoa päättäjille

Kuvituskuva

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen vaatii poliittisen päätöksen ja päättäjien sitoutumisen.

Vaikuttavuus ja kustannukset

Kuvituskuva
Terveyden edistämisen ja sairastavuuden vähentämisen oikein kohdistetuilla toimenpiteillä on huomattavat kustannusvaikutukset.

Eriarvoisuuden ilmeneminen

Kuvituskuva
Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden ulottuvuuksilla.

Terveyserojen kaventaminen

Kuvituskuva
Terveyserojen kaventaminen on asetettu tavoitteeksi sekä hallitusohjelmassa että Terveys 2015 kansanterveysohjelmassa.

Poista esteet -video

 

Poista esteet - päättäjänä voit vaikuttaa eriarvoisuuteen -video 

Hyvinvoinnin eriarvoisuus on suurta. Se näkyy viime kädessä terveyseroina ja kunnissa kohonneina kustannuksina.

Tutustu kaventamisen keinoihin.
 

MUUALLA PALVELUSSA

HYTE-verkostokirje - Kertoo alan ajankohtaisista aiheista. 

Muualla verkossa

  • Terveytemme.fi -sivusto - Tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.
  • HYTE-oppimisverkosto Innokylä-verkkopalvelussa - Tukee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toiminnan suunnittelua, toteuttamista ja arviointia sekä edistää hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista alueilla ja kunnissa.

Tapahtumat

Työvoimaksi!-seminaari Temput ei työllistä, entä osallistavat työmarkkinat?
Helsinki 25.11.2014

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen päivä 
Helsinki 11.12.2014
Suunnittelun tueksi välineitä väestöryhmiin kohdistuvat vaikutukset huomioiden, rinnakkaissessio 1a) Tieto ja päätöksenteko terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä

HYTE-oppimisverkoston kansallinen foorumi 
Helsinki 12.12.2014

Kaikki tapahtumat

Aihe-info

targetgroup-symbol
Hyvinvointi- ja terveyserot –sivusto on tarkoitettu päätöksenteon ja suunnittelun tueksi kunta-, alue- ja valtiotasolla. Kohderyhminä ovat johtavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt sekä eri hallinnonaloilla toimivat ammattilaiset.
thlrole-symbol
THL tukee eriarvoisuuden vähentämistä tuottamalla aiheesta tietoa, toimintatapoja ja ratkaisuehdotuksia.
Hyvinvointi- ja terveyserot