Pitkospuut metsässä.
Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy – enemmän terveyttä ja hyvinvointia, vähemmän kustannuksia.

Päihdetutkimus 2014

Punapukuinen nainen harmaassa väkijoukossa.

Millaista on suomalainen päihteiden käyttö? Vuoden 2014 kysely tarjoaa tietoa nousevista ilmiöistä: kannabiksesta, sekakäytöstä ja kuntodopingista.

Päihdetestaus

Putket laboratoriossa.
THL edistää asianmukaisia päihdetestauskäytäntöjä ja kehittää päihdetestauksen menetelmiä sekä tarjoaa testauksen analyysi- ja asiantuntijapalveluita.

Tietoa rahapelihaitoista

Kolikot shakkilaudalla.

THL tutkii ja kehittää rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa sekä koordinoi toimintaa sosiaali- ja terveysministeriön toimialalla.

Verkko-Pakka ehkäisevään päihdetyöhön

Sormet näppäimistöllä.
Pakka-toimintamalli on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. 

Sähkösavuke

Savuvana.

Onko sähkösavuke (sähkötupakka) turvallinen ja voiko sitä käyttää? Tutustu sähkösavukkeita koskevaan tutkimustietoon.

Kannabis

Kannabislehti.
Kannabista on joskus elämässään kokeillut yli 700 000 suomalaista. THL tarjoaa tutkittua tietoa kannabiksesta.

Muualla verkossa

Innokylä-verkkopalvelun logo
Innokylä tarjoaa ympäristön terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi.
SOTKAnetin logo
SOTKAnet sisältää tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on koottu myös keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.
Alkoholinkäyttö yhteiskunnassa on yhteinen asia. Tutkimus tukee käsitystä siitä, että eniten ja toisaalta vähiten alkoholia kuluttavien juomistottumukset muuttuvat samassa suhteessa.
VI Valtakunnallisilla Tupakka ja terveys -päivillä 2.–3.12. pohditaan, millaisia toimia tarvitaan esimerkiksi tulevaan hallitusohjelmaan, jotta Suomesta saadaan savuton. Ilmoittaudu 25.11. mennessä.
Helsingissä pidettävässä seminaarissa 9.12.2014 keskustellaan vaikuttavuudesta, riskeistä ja haitoista rahapeli-, päihde- ja tupakkakysymyksissä. Ilmoittautumiset tapahtumaan 28.11.2014 mennessä.
Tuoretta ja vertailukelpoista tietoa Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja Färsaarien alkoholimarkkinoista ja monopoleista löytyy jo kymmenennen kerran julkaistavasta Information on the Nordic Alcohol Market -raportista.

Blogissa

Tytti Tuuloksen kuva.
Tytti Tuulos kannustaa blogissaan vaihtamaan silmälaseja ja ajattelemaan ehkäisevästä päihdetyöstä sopivasti toisin.

Omaan käyttöön!

Mies
THL on mukana alkoholin maahantuontia koskevassa viestintäkampanjassa. Tietämyksesi voit testata Kristoffer Taxfreen tietovisassa.

Aiheinfo

targetgroup-symbol
Alkoholi-, tupakka ja riippuvuudet -sivuston kohderyhmänä ovat ehkäisevän päihdetyön ja -hoidon ammattihenkilöstö, asiantuntijat sekä päättäjät ja viranomaiset.
thlrole-symbol
THL tuottaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä kehittää menetelmiä ja hyviä käytäntöjä riippuvuushaittojen vähentämiseksi.
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet