Pitkospuut metsässä.
Päihde- ja riippuvuushaittojen ehkäisy – enemmän terveyttä ja hyvinvointia, vähemmän kustannuksia.

Päihdetutkimus 2014

Punapukuinen nainen harmaassa väkijoukossa.

Millaista on suomalainen päihteiden käyttö? Vuoden 2014 kysely tarjoaa tietoa nousevista ilmiöistä: kannabiksesta, sekakäytöstä ja kuntodopingista.

Päihdetestaus

Putket laboratoriossa.
THL edistää asianmukaisia päihdetestauskäytäntöjä ja kehittää päihdetestauksen menetelmiä sekä tarjoaa testauksen analyysi- ja asiantuntijapalveluita.

Tietoa rahapelihaitoista

Kolikot shakkilaudalla.

THL tutkii ja kehittää rahapelihaittojen ehkäisyä ja hoitoa sekä koordinoi toimintaa sosiaali- ja terveysministeriön toimialalla.

Verkko-Pakka ehkäisevään päihdetyöhön

Sormet näppäimistöllä.
Pakka-toimintamalli on suomalainen sovellus päihdehaittoja ehkäisevälle paikalliselle työlle. Toimintamallissa painopiste on alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuteen puuttumisessa. 

Sähkösavuke

Savuvana.

Onko sähkösavuke (sähkötupakka) turvallinen ja voiko sitä käyttää? Tutustu sähkösavukkeita koskevaan tutkimustietoon.

Kannabis

Kannabislehti.
Kannabista on joskus elämässään kokeillut yli 700 000 suomalaista. THL tarjoaa tutkittua tietoa kannabiksesta.

Muualla verkossa

Innokylä-verkkopalvelun logo
Innokylä tarjoaa ympäristön terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi.
SOTKAnetin logo
SOTKAnet sisältää tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on koottu myös keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

Ajankohtaista

Alkoholin positiivisista terveysvaikutuksista erityisesti sydän- ja verisuonisairauksiin on tehty runsaasti tutkimusta. Näiden perusteella on selvää, että kohtuullisesti alkoholia käyttävien – esimerkiksi 1–2 annosta alkoholia päivässä ilman humalajuomista – riski sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin on alempi kuin niiden, jotka eivät käytä alkoholia
Yläkoulu on tupakoinnin aloittamisen ehkäisyn kannalta tärkeä vaihe. Lähes puolet yläkouluikäisistä nuorista on kokeillut tupakkatuotteita ja seitsemän prosenttia käyttää savukkeita päivittäin. Kokeilut ja käyttö yleistyvät yläkoulun aikana. Tulokset selviävät Global Youth Tobacco Survey (GYTS) -tutkimuksen Suomea koskevasta maaraportista. GYTS on maailmanlaajuinen koululaistutkimus 13–15-vuotiaille nuorille.
Alkoholimainontaa ei enää vuoden alusta saa harjoittaa julkisilla paikoilla, kuten pysäkeillä tai liikennevälineissä. Alkoholin markkinointi kilpailuissa tai kuluttajien kuvien, tekstien ja videoiden käyttäminen esim. alkoholimerkkien FB-sivuilla ei ole enää lainmukaista. Mainonnan rajoittamisella halutaan suojella lapsia ja nuoria alkoholihaitoilta.
Sisäministeriö käynnistää alkuvuodesta selvityksen suomalaisen rahapelijärjestelmän vaihtoehtoisista ratkaisumalleista. Selvityksen lähtökohta on, että edunsaajien asema rahapelituottojen jaossa säilytetään nykyisellään.
Alkoholinkäyttö yhteiskunnassa on yhteinen asia. Tutkimus tukee käsitystä siitä, että eniten ja toisaalta vähiten alkoholia kuluttavien juomistottumukset muuttuvat samassa suhteessa.

Blogissa

Esa Österberg
Esa Österberg kirjoittaa blogissaan alkoholiverosta.

Omaan käyttöön!

Mies
THL on mukana alkoholin maahantuontia koskevassa viestintäkampanjassa. Tietämyksesi voit testata Kristoffer Taxfreen tietovisassa.

Aiheinfo

targetgroup-symbol
Alkoholi-, tupakka ja riippuvuudet -sivuston kohderyhmänä ovat ehkäisevän päihdetyön ja -hoidon ammattihenkilöstö, asiantuntijat sekä päättäjät ja viranomaiset.
thlrole-symbol
THL tuottaa tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä kehittää menetelmiä ja hyviä käytäntöjä riippuvuushaittojen vähentämiseksi.
Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet