Kouluterveyskysely

Kouluterveyskysely kokoaa tietoa nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä oppilas- ja opiskelijahuollosta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa.

Kyselyyn vastaavat peruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Vertailukelpoisia tietoja on kerätty peruskouluissa vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Koko maasta kyselyyn vastaa noin 200 000 nuorta.

Kouluterveyskyselyn tulokset

Kouluterveyskyselyn valtakunnalliset ja maakuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla näillä verkkosivuilla. Kuntien ja koulujen tulokset ovat maksullisia.
Valtakunnalliset ja maakuntakohtaiset tulokset
Kuntien ja koulujen tilattavissa olevat tulokset

Kouluterveyskyselyn tuloksia esitellään joka syksy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämillä valtakunnallisilla Kouluterveyspäivillä.
Kouluterveyspäivät

Mihin Kouluterveyskyselyn tietoja käytetään?

Oppilaitokset käyttävät Kouluterveyskyselyn tarjoamaa tietoa kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä, oppilas- ja opiskelijahuoltotyössä sekä terveystiedon opetuksessa.

Kunnat hyödyntävät tuloksia hyvinvointijohtamisessa, esimerkiksi laadittaessa hyvinvointistrategiaa, lapsi- ja nuorisopoliittista ohjelmaa tai lastensuojelusuunnitelmaa.

Valtakunnan tasolla Kouluterveyskyselyn tuloksia käytetään esimerkiksi politiikkaohjelmien, KASTE-ohjelman, Terveys 2015 -kansanterveysohjelman sekä Terveyserojen kaventamisen toimintaohjelman seurannassa ja arvioinnissa.

Kouluterveyslähettiläät ovat mukana huolehtimassa, että Kouluterveyskyselyn tuloksia käsitellään kouluissa ja kunnissa järjestelmällisesti.
Kouluterveyslähettiläät apuna tulosten hyödyntämisessä

Denna sida på svenska
This page in English

Kouluterveyskysely Facebookissa

Ajankohtaisia asioita Kouluterveyskyselystä Facebookissa.
Kouluterveyskyselyn Facebook-sivut

Kouluterveyskysely SlideSharessa

Esitykset ovat nähtävissä esitysten jakopalvelussa SlideSharessa.
Kouluterveyskyselyn SlideShare-sivut

Nuorista muualla palvelussa

Kasvun kumppanit -verkkopalvelu kokoaa yhteen THL:n lapsiin, nuoriin ja perheisiin liittyvää tutkimus- ja kehittämistietoa.
Linkki Kasvun kumppaneihin