Edunvalvonta­valtuutus ja hoitotahto

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi. Kysymys on varautumisesta tulevaisuuteen ja itsemääräämisoikeuden vaikutusten ulottamisesta aikaan, jolloin päätöskyky on lakannut esimerkiksi dementoivan sairauden vuoksi.

Valtakirjan edunvalvontavaltuutusta varten voi tehdä kahdeksantoista vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään valtakirjan merkityksen.

Laki edunvalvontavaltuutuksesta (648/2007)

Esimerkki edunvalvontavaltakirjasta ja muuta lisätietoa löytyy oikeusministeriön verkkosivulta.

Hoitotahto

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus siltä varalta, että hän ei tulevaisuudessa ole kykenevä tekemään hoitoaan koskevia päätöksiä. Hoitotahdossa voi ilmaista hoitoa koskevia toiveita tai kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä.

Lue lisää:

Hoitotahto – käytännön ohjeita Duodecimin sivuilla

Elämänlaatutestamentti-lomake Suomen muistiasiantuntijat ry:n sivuilla

Edunvalvonta ja hoitotahto Muistiliitto ry:n sivuilla