Kaikenikäisten Suomi (KIS)

Nimi:Kaikenikäisten Suomi (KIS)
Kuvaus:Kaikenikäisten Suomi -työryhmän tehtävänä on valmistella toimenpideohjelmaa kestävästi ikääntyvälle Suomelle.
Toteutus:Marja Vaaraman puheenjohtama korkean tason asiantuntijatyöryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa. Eri-ikäiset ihmiset pääsevät keskustelemaan työryhmän työstä ja kommentoimaan sitä kahdessa sukupolvifoorumissa sekä netin kansalaisfoorumilla.
Rahoitus:Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Kesto:18.10.2012 - 31.5.2013
Osoite:http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/hankkeet/kaikenikaisten_suomi