Tutkimus ja asiantuntijatyö

THL tutkii ja kehittää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.
THL tutkii ja kehittää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

THL:n väestötutkimukset

Lapsen ja aikuisen jalka.

Väestötason tutkimukset ovat merkittävä osa THL:n tutkimusaineistoja. Tällöin kohteena on koko suomalainen väestö tai sen tietty osajuokko, joten saavutetun tiedon merkitys on suuri.

THL Biopankki

Biopankin tutkija laboratoriossa.
THL Biopankki aloitti toimintansa keväällä 2014 ja oli ensimmäisiä Suomessa toimiluvan saaneita biopankkeja. Biopankin ihmisperäiset näytteet ovat arvokasta tutkimusaineistoa.

THL:n hankkeet

THL:n tutkijoita koneen äärellä.
THL:n tutkimustoiminta tulee näkyväksi laitoksen hankkeissa ja ohjelmissa. Vuoden 2014 alussa käynnissä on yli 100 hanketta.

Tietovarannot

Tutkija koneella.

Rekistereihimme, tilastoihimme ja tietokantoihimme kerättyä tietoa käytetään alan seurantaan, mallilaskelmiin, ennusteisiin ja arviointeihin kunnissa ja valtion hallinnossa. Lähitulevaisuudessa THL:n tavoitteena on avata mahdollisimman moni tietovaranto avoimeen käyttöön.

Muualla verkossa

Innokylä-verkkopalvelun logo
Innokylä tarjoaa ympäristön terveys- ja hyvinvointialan kehittäjille, ammattilaisille ja muille toimijoille kehittämistyön tueksi.
SOTKAnetin logo
SOTKAnet sisältää tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on koottu myös keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja.

Hae julkaisuja

Osta julkaisuja