Diabetes

Tässä tietopaketissa käsitellään diabeteksen yleisyyttä, riskejä, kustannuksia ja ehkäisyä.

Yleistä diabeteksesta

Diabetes on ryhmä sairauksia, joihin liittyy pitkäaikaisesti kohonnut verensokeri (suurentunut plasman glukoosipitoisuus). Taudin kehittyminen kestää useita vuosia eikä useimmiten aluksi aiheuta mitään oireita, joten moni ei edes tiedä sairastavansa sitä.

Suomessa on tehty merkittävää työtä verenkiertoelinsairauksien vähentämiseksi, mutta ne ovat edelleen yksi suurimpia kansanterveyden ongelmiamme. Verenkiertoelinsairaudet olivat lähes joka toisen kuoleman syy (41 %) vuonna 2007.

Tyypin 2 diabeteksen yleistyminen on kasvava haaste. Keski-ikäisestä väestöstä noin 15 prosentilla on diabetes ja jopa 35 prosentilla on jonkinasteinen sokeriaineenvaihdunnan häiriö. Kuolleisuuden lisäksi verenkiertoelinsairaudet ja diabetes aiheuttavat paljon työkyvyttömyyttä ja kustannuksia terveydenhuollolle.

Diabeteksen päälajit

Diabetesta on kahta päälajia, joita ei kuitenkaan aina ole helppo erottaa toisistaan:

 • Tyypin 1 eli nuoruustyypin diabetes puhkeaa yleisimmin ennen 15 vuoden ikää, mutta sairastua voi missä iässä tahansa.
 • Tyypin 2 eli aikuistyypin diabetekselle on tunnusomaista kohonneen verensokerin lisäksi samanaikaisesti esiintyvä häiriö veren rasva-arvoissa, kohonnut verenpaine ja vyötärölihavuus.

Näiden lisäksi tunnetaan:

 • Raskausdiabetes, joka tarkoittaa veren sokeripitoisuuden suurenemista raskauden aikana
 • Haimasairaudesta johtuva diabetes.

Terveet elämäntavat suojaavat diabetekselta

Suurin osa valtimosairauksista ja tyypin 2 diabeteksesta olisi ehkäistävissä terveillä elintavoilla: välttämällä lihomista, liikkumalla riittävästi ja syömällä terveellisesti.

Monien keskeisten riskitekijöiden kehitys on ollut myönteistä, mutta lihavuuden lisääntyminen jatkuu edelleen. Myönteisestä kehityksestä huolimatta useimpien riskitekijöiden tasot ovat edelleen varsin korkeita.

Diabeteksen taustalla geenit ja elintavat

Tyypin 2 diabetes kehittyy elintapojen ja perimän yhteisvaikutuksesta. Geneettinen perimämme ei ole sopeutunut nyky-yhteiskuntaan, jossa energiapitoista syötävää ja juotavaa on jatkuvasti tarjolla. Lihavuus onkin yksi diabeteksen tärkeimmistä riskitekijöistä. Yli puolet suomalaisista aikuisista luokitellaan ylipainoisiksi ja viidennes lihaviksi.

Valtimotautien riskitekijöiden yleisyys 25-64-vuotiailla suomalaisilla vuonna 2007.

Diabetes Suomessa

 • Suomessa on noin 300 000 diagnosoitua, hoidossa olevaa diabeetikkoa
 • noin 200 000 suomalaista sairastaa tietämättään tyypin 2 diabetesta
 • vielä useammalla on diabeteksen esiaste (IGT eli heikentynyt sokerinsieto tai IFG eli kohonnut paastosokeri)
 • diabeetikoiden määrän arvoidaan kaksinkertaistuvan 10 vuodessa.

Tyypin 2 diabeetikkojen lukumäärä Suomessa vuosina 1997-2007.

Diabetes Euroopassa

 • 55 miljoonaa aikuista sairastaa diabetesta
 • arvio vuoteen 2030 mennessä 66 miljoonaa
 • diabeteksen ilmaantuvuus on kasvanut nopeimmin 30 - 40-vuotiaiden ikäryhmässä.

Tyypin 2 diabeteksen aiheuttamat kustannukset

Diabeteksen hoidon aiheuttama kustannustaakka lähes kaksinkertaistunut 10 vuodessa ja oli vuonna 2007 noin  833 milj. €.

Diabeteksesta aiheutuvat lisäsairaudet kasvattavat lisäkustannukset 4,5 kertaiseksi:

 • diabeteksen hoito ilman lisäsairauksia = n. 1 300 €/v
 • diabeteksen hoito + lisäsairaudet =n. 5 700 €/v

Valtimotauti- ja diabetesriskin tunnistaminen

Sairastumisriskiä voi arvioida suomalaisten tutkimusaineistojen pohjalta kehitetyillä riskitesteillä.

Sydän- ja verisuonitautiriskin arviointi
Arvioi riski sairastua sydäninfarktiin tai aivohalvaukseen.

Diabeteksen riskitesti
Testaa riski sairastua tyypin 2 diabetekseen.

Tietoa ja suosituksia ehkäisevään työhön

Terveytemme-verkkopalvelu
Tietoa väestön terveydestä alueittain ja väestöryhmittäin.

Sydän- ja verisuonitautirekisteri
Tietoa sydäntautisairastuvuudesta ja -kuolleisuudesta

Liikuntasuosituksia

Käypähoito-suositus aikuisten liikunnalle

UKK-instituutin terveysliikuntasuositus
Terveysliikunnan suositus 18–64-vuotiaille.

Ruokavaliosuosituksia

Diabeetikon ruokavaliosuositus 2008 (pdf 272 kt)
Diabetesliiton ruokavaliosuositus diabeetikoille.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset

Hankesuosituksia: arviointi ja laatu

Quality and Outcome Indicators for Prevention of Type 2 Diabetes In Europe (pdf 276 kt)
Arviointi ja jatkuva laadunvarmistus ovat onnistuneen diabeteksen ehkäisyhankkeen edellytyksiä. Yhdenmukaiset laatuvaatimukset ovat tarpeen myös kansallista tai kansainvälistä raportointia varten. Eurooppalaisena yhteistyönä syntynyt raportti esittelee laatutyökaluja ja -osoittimia sekä suosituksia erilaisiin diabeteksen ehkäisystrategioihin. Julkaisu soveltuu niin terveydenhuollon toimijoille kuin tutkijoillekin. Julkaisu on englanninkielinen.

Osta julkaisuja

Muualla palvelussa

Ravitsemustietoa
Tietoa mm. ravitsemuksesta ja terveydestä sekä suomalaisten ravitsemuksesta.

Muualla verkossa

Take action to prevent diabetes: a toolkit for the prevention of type 2 diabetes in Europe
Tartu toimeen – ehkäise diabetes -oppaan englanninkielinen versio

IMAGE-project
Hankkeen englanninkieliset sivut.

Diabetesliiton sivut