Ravitsemus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

  • tutkii ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä
  • seuraa ja edistää suomalaisten ravitsemusta
  • ylläpitää kansallista Fineli - elintarvikkeiden koostumustietopankkia
  • ylläpitää ja kehittää ravinnonkäytön mittausmenetelmiä.

Ravitsemustietoa I Ravitsemustutkimus I Tietoa elintarvikkeista

Ravitsemustietoa

Ravitsemustietoa
Tietopaketti sisältää syventävää tutkimustietoa ja lisätiedon lähteitä ravitsemussuosituksista, ravitsemuksesta ja terveydestä, suomalaisten ruokatottumuksista, ruokapalveluista ja ylipainosta.

Kala on hyväksi terveydelle
Tietoa kalansyönnistä Kesäterveyspaketissa.

Ravitsemustutkimus

Finravinto
Finravinto-tutkimushanke seuraa suomalaisen aikuisväestön ruokavaliota ja on osa kansallista FINRISKI-terveystutkimusta. Suomalaisen aikuisväestön terveydentilaa ja ruoankäyttöä sekä ravinnonsaantia seurataan 5 vuoden välein. Finravinto 2012 -raportti julkaistaan vuonna 2013.

Hyvinvointia Perheille (HYPE)
Hankkeessa kehitetään ja testataan internet- ja mobiilisovelluksia äitiysneuvolan terveysneuvonnan tueksi. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää lasta odottavien perheiden terveellisiä ruokailutottumuksia ja hyvinvointia.

Joukkoruokailun seuranta
Projektissa kehitetään joukkoruokailun seurantajärjestelmä ja tuotetaan tietoa suomalaisille tarkoitetuista ruokapalveluista.

 

Tietoa elintarvikkeista

Fineli - elintarvikkeiden koostumustietopankki
Fineli sisältää yli 3400 elintarvikkeen 54 ravintotekijän tiedot. Ruokakoritoiminnolla voi laskea aterian tai päivän ruokien ravintosisällön.

Julkaisuja

THL:n julkaisut
THL julkaisee tutkimuksia, raportteja, oppaita, käsi- ja tietokirjoja ja lehtiä.

Osta julkaisuja