Ikääntyminen

Hyvä elämä, toimivat palvelut

Uusi Ikääntyminen-sivusto tarjoaa tietoa ikääntymiseen ja ikäihmisten palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Sivustolla on ajankohtaista tietoa muun muassa palvelujen ja hoidon laadusta, kotona asumisen tuesta sekä ikäpolitiikasta ja palvelujärjestelmästä.
Kuvituskuva
Blogi

Tilastot tekevät meidät näkyväksi

Moni asia pysyy näkymättömänä, jollei siitä ole tilastoa, kirjoittaa Mika Gissler THL:n blogissa. Vasta tilastot osoittivat, että samaa sukupuolta olevalla pariskunnalla voi olla lapsia. Tarkempaa tilastotietoa tarvitaan myös vammaisista tai sosiaalisista vanhemmista.

Aiheitamme

Rokottaminen-aihesivusto
Kuukauden aihe

Rokottaminen

Rokottajan käsikirja on nyt Rokottaminen-sivusto. Sivusto tarjoaa tietoa eri ikä-, väestö- ja riskiryhmien rokotuksista, rokotuskattavuudesta ja rokotusten hyödyistä ja haitoista. Sivustolta saa ohjeita eri rokotustilanteisiin ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. Sivustolla esitellään myös THL:n rokotetutkimusta, joka tuottaa tietoa rokotusten vaikutuksista.

Tuotteitamme

Sähköisiä käsikirjoja

Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja Tietoa ja välineitä ammattilaisille asiakastyön ja päätöksenteon tueksi.
Lastenneuvolakäsikirja Ohjeita, työkaluja ja materiaalia lastenneuvolatyötä tekeville. Keskeiset ohjeet ja tukimateriaalit määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamiseen.
Lastensuojelun käsikirja Tietoa lastensuojelulaista ja sen soveltamisesta lastensuojeluprosessin eri vaiheissa.
Vammaispalvelujen käsikirja Sähköinen käsikirja on vammaisalan ammattilaisen työväline ja tietopankki.

Lehtiä

YP:n logo
Yhteiskuntapolitiikka Yhteiskuntapolitiikka on hyvinvointitutkimuksen johtava aikakausjulkaisu Suomessa.
Tesson logo
Tesso Tesso kertoo yleistajuisesti sosiaali- ja terveyspolitiikasta, alan työstä, palveluista, ilmiöistä, kehittämisestä ja tutkimuksesta.

Työkaluja

FINRISKI-laskuri FINRISKI-laskurilla voit laskea riskisi sairastua sydäninfarktiin tai vakavaan aivoverenkiertohäiriöön seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Alkoholilaskuri Promillelaskuri arvioi veren alkoholipitoisuuden suhteessa painoon, aikaan ja juotuun alkoholin määrään.
Hyvinvointikompassi Hyvinvointikompassi.fi sisältää hyvinvoinnin, terveyden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden avainindikaattorit.

Verkkopalveluja

Sosiaaliportti
Sosiaaliportti Sosiaaliportti on sosiaalialan tietopankki verkossa. Palvelu kokoaa ja välittää sosiaalialan tietoa. Palvelu on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
Innokylä Innokylä on hyvinvointi- ja terveysalan kaikille avoin innovaatioyhteisö. Innokylä tarjoaa sekä sähköisiä että kasvotusten kohtaamiseen perustuvia kehittämistyökaluja.

Palveluja

Koodistopalvelu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koodistopalvelutoiminnan avulla varmistetaan sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävien tietorakenteiden laatu sekä huolehditaan niiden kehittämisestä ja ylläpidosta.

Tapahtumat