Jutta Järvelin

Name: Jutta Järvelin
Job title: Senior Researcher
Tel: +358 29 524 7254
E-mail: firstname.lastname@thl.fi

Expertise

 • Health services
 • Health economics
 • Patient injuries

Primary duties

 • Research on the effectiveness, quality, and costs of health services

Education

 • 1992 Licentiate of Medicine, University of Tampere
 • 1999 Master of Science (Health Economics), University of York, England
 • 2012 DMedSci, University of Helsinki

Language skills

 • Finnish
 • Swedish
 • English
 • German
 • French

Current projects

 • Performance, effectiveness, and costs of basic services
 • Equity and efficiency trade-off in health care
 • Refinement (Research on financing systems’ effects on the quality of mental health care)
 • Patient safety with skills

Professional memberships

 • Expert group of the Pharmaceuticals Pricing Board
 • Working group on patient safety research
 • Working group coordinating patient safety at THL
 • Working group on the costs and effectiveness of social and health services at THL

Publications

Original articles and reviews

 • Järvelin, Jutta ym. (2012) Health care costs of patient injury claimants and non-claimants following common surgical procedures (submitted).
 • Järvelin, Jutta & Häkkinen Unto (2012) Can patient injury claims be utilised as a quality indicator? Health policy 104(2), 155-62.
 • Järvelin, Jutta ym. (2012) Factors predisposing to claims and compensations for patient injuries following total hip and knee arthroplasty. Acta Orthopaedica 83(2), 190-6.
 • Järvelin, Jutta ym. (2009) Patient and hospital characteristics associated with claims and compensations for patient injuries in coronary artery bypass grafting in Finland. Journal of Health Services Research and Policy 14(3), 150-5.
 • Häkkinen, Unto & Järvelin, Jutta (2004) Developing the formula for state subsidies for health care in Finland. Scandinavian Journal of Public Health 32(1), 30-9.

Articles

 • Järvelin, Jutta ym. (2010) Potilasturvallisuuden kustannukset. Suomen Lääkärilehti 12/2010, 1123-7.
 • Mikkola, Hennamari ym. (2005) Ortopediset leikkaukset Suomessa 1987-2002 - Leikkausmäärien alueelliset erot, jonotusajat ja keskittyminen. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 8/2005, 861-71.
 • Järvelin, Jutta ym. (2005) Terveystili terveydenhuollon rahoituksessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2005, 458-68.
 • Klavus, Jan ym. (2004) Asiakasmaksut terveydenhuollon rahoituksessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 4/2004, 440-56.
 • Järvelin, Jutta & Linna, Miika (2004) Mitä hoitoilmoitusrekisterin jonotiedot kertovat? Suomen Lääkärilehti 12/2004, 1283-9.

Reports

 • Järvelin, Jutta & Pekurinen, Markku (2005) Kansainvälisiä kokemuksia tilaaja-tuottajamalleista. Teoksessa Mauno Konttinen (toim.): Tilaaja-tuottajamalli terveydenhuollossa - Stakesin asiantuntijoiden näkemyksiä. Helsinki: Stakesin Työpapereita 10/2005, 7-9.
 • Järvelin, Jutta. Sairaaloiden tuottavuus ja jonot. Teoksessa Maijaliisa Junnila (toim.): Sairaaloiden tuottavuus. Helsinki: Stakes/Raportteja 280, 72-4.
 • Junnila, Maijaliisa ym. (2004) Erikoissairaanhoidon tuottavuustietokannan kehittäminen ja sisältö. Teoksessa Maijaliisa Junnila (toim.): Sairaaloiden tuottavuus. Helsinki: Stakes/Raportteja 280, 39-43.
 • Häkkinen, Unto ym. (2000) Tutkimus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuskriteereistä. Aiheita 33/2000. Helsinki: Stakes.